Bahasa Arab Bahasa Jerman Bahasa Inggeris Bahasa Sepanyol Bahasa Itali Bahasa Ibrani Bahasa Norway Bahasa Malaysia Bahasa Russia Bahasa Perancis Bahasa Portugis

Teks sumber (Bahasa Malaysia):
Teks sasaran (Bahasa Filipina):
Terjemahan dari: :

Pilihan bagi penterjemahan
(Benarkan pengguna-pengguna lain melihat dan gredkan terjemahan anda)
(Terjemahan itu akan dikiukan, dengan harapan pengguna-pengguna lain dapat membantu anda menterjemahkannya)

Perkataan-perkataan atau frasa-frasa berkaitan:
  Bantu kami gredkan terjemahan!

  HowToSay mengguna komputer untuk menterjemah perkataan dan frasa anda. Seperti yang kita semua tahu, cara sedemikian boleh menghasilkan jawapan yang salah sama sekali.

  Buat masa ini, tidak terdapat komputer yang mampu mengganti otak manusia, jadi kami minta Anda gredkan terjemahan yang ada, dan serahkan kepada kami cadangan alternatif anda.

  Oleh kerana itu, kami ciptakan satu sistem di mana kami perlihatkan penterjemahan dalam bahasa anda yang belum digredkan, anda boleh gredkannya mengikut kualiti yang sesuai, beri cadangan alternatif anda atau melangkau saja.

  Untuk mula, pilih satu bahasa yang anda yakini dan mula berhibur:
  Gred ayat dari:
  :